Se ordliste

FN

· Velkommen til ·

Menneskerettighetsrådet


Del siden

Del denne siden
Informasjon

Menneskerettighetsrådet ble opprettet i 2006, og er FNs hovedorgan for menneskerettigheter. Rådet er direkte underlagt FNs generalforsamling, og har som oppgave å koordinere og fremme menneskerettighetsarbeidet som foregår i FN, og gi anbefalinger og råd til medlemsstatene.

Les mer

Norge ble valgt til nytt medlem av FNs menneskerettighetsråd for perioden 2009-2012 da generalforsamlingen i New York valgte nye medlemmer i mai 2009.

Les mer