Velkommen til de interaktive FN-sidene!

Elevene trenger kunnskap om FN i mange sammenhenger. Flere fag nevner FN spesifikt i kompetansemålene, og sier for eksempel at elevene skal kjenne til FNs menneskerettighetsarbeid eller forklare hvordan Norge jobber med internasjonale spørsmål gjennom FN. For å kunne si noe om dette trenger elevene en grunnleggende forståelse for hvordan FN-systemet er bygd opp og hvordan denne enorme organisasjonen fungerer. Og det kan være litt av en utfordring, selv for voksne!

FN-sambandet har utformet disse nettsidene for å gi elevene en innføring i FN-systemet, på en morsom, lærerik og overkommelig måte. Her vil de finne alt fra spill, videoer, bilder og tekst. Du som lærer bestemmer om du vil la elevene orientere seg på egenhånd eller bruke deler av innholdet i lærerstyrte undervisningsopplegg – sidene fungerer godt til begge typer bruk. Vi har tilpasset informasjonen og aktivitetene til elever på ungdomsskole, men mye av stoffet passer også godt til videregående, og noe kan også brukes på mellomtrinnet.

Innhold

Sikkerhetsrådet

Her lærer elevene at Sikkerhetsrådet har ansvar for alle spørsmål rundt fred og sikkerhet. De lærer hvordan organet er bygd opp med faste og valgte medlemmer. Gjennom eksemplene Cuba, Sierra Leone og Irak kan de danne seg et godt bilde av den rollen Sikkerhetsrådet har når det oppstår konflikter i verden. Høydepunktet på denne siden er spillet om Sikkerhetsrådet, hvor de selv skal være en diplomat som må overtale Sikkerhetsrådet til å avverge en mulig atomkrise. Ved å delta selv vil de få en forståelse av hvordan det diplomatiske forhandlingsarbeidet foregår når en sak skal tas opp i dette organet. Spillet tar ca. 15 minutter å spille gjennom, men det vil nok variere ettersom hvor nøye elevene leser informasjonen som kommer opp.

Generalforsamlingen

FNs organ hvor alle land har en stemme hver. Elevene setter sammen en tale og må velge ord og oppbygging. Når de har satt sammen talen sin blir den lest opp, og en søyle viser om de uttrykker seg godt eller dårlig ut fra etikette i rådet. Oppgaven er lett å gjennomføre, og vil nok passe til mange elevgrupper. De ulike informasjonspunktene på denne siden vil gi elevene nyttig bakgrunnsinformasjon for å forstå hvordan organet arbeider. Noe av innholdet kan være krevende, så les gjerne gjennom på forhånd og vurder om stoffet passer til dine elever. For enkelte elever kan det være nok å orientere seg i informasjonspunktet til venstre på siden, mens andre kan få ytterligere bakgrunnsinformasjon fra informasjonspunktene i det sorte feltet.

Menneskerettighetsrådet

Sidene presenterer FNs viktigste organ for arbeidet med menneskerettighetene. Ved å orientere seg på disse sidene vil elevene bli bevisste på at land fra hele verden er engasjert i dette arbeidet, og de vil få en forståelse av hva Menneskerettighetsrådet gjør. Arbeidet blir eksemplifisert med en video hvor Høykommissæren for menneskerettigheter, sørafrikanske Navanethem "Navi" Pillay, sammen med Menneskerettighetsrådet, fordømmer libyske styresmakter for volden mot demonstrantene våren 2011. Til venstre på siden finnes også en film om hvordan den norske FN-delegasjonen i Genève arbeider i Menneskerettighetsrådet.

Verdenserklæringen om menneskerettighetene og Barnekonvensjonen ligger lett tilgjengelig på siden.

Sekretariatet

Sekretariatet jobber med administrative oppgaver for FN. Vi tror elevene vil forstå mer av hvordan FN fungerer dersom de lærer litt om hvor mange mennesker som jobber i organisasjonen og hva arbeidet deres går ut på. I tillegg presenterer vi her Generalsekretæren og de oppgavene Generalsekretærens kontor har. I listen over tidligere generalsekretærer vil elevene finne norske Trygve Lie og lære litt om hva han utrettet i FN. Jordkloden i midten viser hvor sekretariatet holder til, og illustrerer godt at organisasjonen er representert i alle verdensdeler. Hvor mange av prikkene på kartet klarer elevene å gjenkjenne? Her er listen til deg som lærer:

Sekretariatets hovedkontor: New York, Genève, Wien og Nairobi.

I tillegg har sekretariatet 5 regionkontorer for de økonomiske kommisjonene: Bangkok, Beirut, Addis Abbeba, Santiago og Genève.

FNs historie

Uansett hva elevene skal lære om FN, så bør de kjenne til at organisasjonen ble opprettet etter andre verdenskrig. Bare i lys av historien kan vi i dag forstå hvorfor det er fem faste medlemmer i Sikkerhetsrådet, med vetorett. Animasjonsfilmen viser FNs historie i korte trekk. Den kan fungere som et anslag eller introduksjon. Under filmen ligger det en tidslinje med punkter. Disse vil tillate elevene å gå litt i dybden, samtidig som det vil være lettere å lese punktene etter å ha sett filmen en gang eller to.

Norge og FN

De fleste elever vet at Norge er medlem av FN. Denne siden gir elevene kunnskap om hvorfor FN er viktig for Norge. Animasjonsfilmen sier litt om de norske interessene i organisasjonen, og informasjonen som kommer frem i filmen blir utdypet i informasjonspunktene som ligger under filmen. Siden fungerer godt som et utgangspunkt når elevene skal lære om Norge i en globalisert verden.